medezeggenschapsraad
Meld je aan als kandidaat voor de leerlinggeleding
van de medezeggenschapsraad! Lees de brief die
jullie toegestuurd krijgen en stuur voor een
motivatie naar gdejager@barlaeus.nl. Dat kan tot
donderdag 11 juli. In de tweede week van het nieuwe
schooljaar zullen er verkiezingen plaatsvinden.
23 augustus 2019 05:17